سفارش تبلیغ
صبا
به تو چهجوک 2

?.اصفهانیه قرص اکس می خوره میره تو تاکسی کرایه همه رو حساب می کنه

?.از ترکه می پرسند فامیلی خدا چیه میگه وکیلی(خدا وکیلی)

?. یه روز یه کتاب جک پاره می شه از توش ??????? تا ترک می ریزه بیرون

?.از ترکه که قهرمان شنا بوده میپرسن شما از کجا شروع کردین میگه والا ما از زمینهای خاکی

?.ترکه از حهنم میره دم در بهشت میگه یه کاسه یخ بدین میگن برو بابا  میگه باشه ولی فردا صبح دنبال آب جوش نیاین

?.به ترکه میگن یه جمله بساز که توش آب باشه. میگه لوله


دوشنبه 88 آذر 9 توسط عباس ابراهیمی | نظرات شما ()